Dela och diskutera!

Använd gärna hashtag #världensjobb så att vi hittar varandra!

Asset 1
Världens jobb direkt eller plugga vidare
Hotell & Turism och Restaurang & Livsmedel ger en yrkesexamen och ett jobb direkt efter skolan i en bransch där karriärmöjligheterna nästan är obegränsade. Från kock och bergsguide till hotellchef och eventplanerare. Även under gymnasietiden så är man väldigt attraktiv för extrajobb. Både på helger och kvällar, men även på sommarloven.
Se filmerna:  HT RL
Mer om Världens Jobb
Redan i skolan så får man lära sig saker ingen annan utbildning erbjuder, och då menar vi inte bara den yrkesmässiga aspekten. Vi menar att ingen annan utbildning lyckas lika bra med att träna upp självständigheten, samtidigt som förmågan att jobba i grupp utvecklas i samma takt. Två saker som kommer vara viktiga resten av livet oavsett vilken väg man väljer senare.

För tvärtemot vad många tror så kan de här programmen vara högskoleförberedande. Så skulle man under eller efter utbildningen känna att det skulle locka att plugga vidare så är det fullt möjligt.

Hotell & Turism och Restaurang & Livsmedel stänger alltså inga vägar. De öppnar bara upp fler.
Så vad är
Världens Jobb?
Världens Jobb är helt enkelt vad gymnasieprogrammen Hotell & Turism och Restaurang & Livsmedel leder till. De är nämligen en ingång till en fantastisk bransch under ständig utveckling, där man som del av den utvecklas i samma takt.

Om man ser förbi uppenbara men roliga yrken så som kock och receptionist inser man att karriärmöjligheterna är närmast oändliga. Från konditor och bergsguide till hotellchef och eventplanerare. Och branschen växer så det knakar – både i Sverige och internationellt – och den skriker efter kompetenta och passionerade människor. Så om viljan finns så finns det jobb vart man än vill i världen.

Så Världens jobb är egentligen inte ett jobb.
Det är tusen jobb. Och en värld av möjligheter.