Beställ material

BEställ material

Genom att gå in på www.utbudet.se/visita kan du beställa broschyrer om Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet. Det är fraktfritt och gratis.

MATERIAL FÖR NEDLADDNING

Broschyr om RL

Broschyr om HT