För föräldrar

En utbildning inom Hotell & Turism eller Restaurang & Livsmedel öppnar dörrar

En utbildning inom Hotell & Turism eller Restaurang & Livsmedel öppnar dörrar till både yrkeslivet och fortsatta studier. Vi menar dessutom att ingen annan utbildning lyckas lika bra med att träna upp elevernas självständighet och förmåga att jobba i grupp. Oavsett vilken väg de väljer senare i livet är detta ovärderliga kunskaper.

Tvärtemot vad många tror så kan de här programmen nämligen vara högskoleförberedande. Känner man efter avslutad utbildning att det lockar att plugga vidare är detta med andra ord fullt möjligt.

Valfrihet är viktigt för våra elever och därför är det viktigt för oss. Våra utbildningar stänger inga dörrar – de öppnar bara upp fler.